لایو با موضوع :خروج از منطقه امن اضافه وزن

884
تمام کارهایی که ما روزانه انجام می دهیم جزو منطقه امن ما محسوب می شود و با انجام آنها احساس آرامش داریم. این منطقه امن سبب می شود هیچ تغییری نکنیم و پیشرفتی بدست نیاوریم. پس برای تبدیل رویاها به واقعیت باید از منطقه امن خود خارج شویم. درست است که کمی اضطراب و ترس به همراه دارد ولی فکر رسیدن به رویا جذاب تر است. اگر شما هم فردی هستید که به دنبال فرصت های جدید در زندگی هستید پیشنهاد می کنم ویدئوی خانم دکتر استادیان مسئول دپارتمان روانشناسی دکتر کرمانی را ببینید. به اندام دکترکرمانی-https://kermany.com
pixel