بخشی از سخنان سید حسن نصرالله با تظاهرکنندگان لبنانی در سخنرانی روز اربعین ۱۴۴۱

884
pixel