جاذبه های طبیعت گردی استان مرکزی

187

شهر اراک به سبب آب و هوای کوهستانی با زمستانهای سرد و تابستان های معتدل، دارای چشم اندازهای طبیعی متنوع و جذاب است.

پارس تودی
پارس تودی 387 دنبال کننده