بچه های متولد 99/9/9 چه شکلی میشن؟ طنز

89

پیرو چند ویدئوی قبلی درمورد اطلاع رسانی برای تنظیم تاریخ تولد بچه در 99/9/9 اطلاعیه تکمیلی و پایانی را مشاهده کنید avanama.net

pixel