هدیه رهبری به مردم سعید آباد جاجرود

485

بادستور رهبری انقلاب ستاد اجرایی فرمان امام سندهای زمینهای خانه های روستایی سعید آباد جاجرود را به اهالی واگذار شد.

علیرضا
علیرضا 31 دنبال کننده