خلاقیت چیست؟ دقیق تر ببینیم!

180

درباره مفهوم خلاقیت، تعاریف متعددی ارائه شده اما در این ویدئو به صورت جامع تری به این می پردازیم که خلاقیت چیست و به چه کاری کار خلاقانه می گوییم!