سینه جوانانی که سیل بند شد!

5,720

فیلم فداکاری جوانان روستای غزاویه برای بستن سیل بند را ببینید جوانانی که با دست خالی مقابل سیلاب سینه سپر می کنند تا روستا و زمین های کشاورزی زیر آب نرود.

پلاس فارس
پلاس فارس 131 دنبال کننده
قاسم مندوانی

قاسم مندوانی

1 ماه پیش
تاریخ آن ها را به یاد خواهد آورد! دولت بی تدبیر، مردم متضرر