8-2- ایجاد روت پیش فرض یا روت صفر Default Route در تجهیزات سیسکو

68

در این جلسه دلیل استفاده از روت های Default در تجهیزات سیسکو برای برقراری اینترنت بررسی می شود و همچنین نحوه تعریف روت صفر آموزش داده می شود و اولویت های مراحل روتینگ در تجهیزات سیسکو بیان می شود

دل - فصل 1 قسمت 5
%84
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 5
زنده
نوانمایش صورتهای تاریک
pixel