آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل - گروه اول، دوم و سوم

671
این ویدئو بخشی از بسته آموزشی جامع مالیات مشاغل گروه اول، دوم و سوم می باشد که توسط آقای علیزاده با بیش از بیست سال سابقه ارائه خدمات مالی و حسابداری تدریس شده است. برای اطلاعات بیشتر این به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://accniaz.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84/
pixel