معاون وزیر صنعت در ایذه

195
195 بازدید
اشتراک گذاری
معاون وزیر صنعت در ایذه و بازدید از شهرک صنعتی این شهرستان
pixel