مرا به یاد می آوری؟!

402
گربه‌های خانگی را رها نکنیم. سرنوشتی غیر از مرگ در انتظار‌شان نیست. گربه‌ای که از بچه‌گی در خانه بزرگ شده و غذایش حاضر بوده قادر به زندگی در پارک نیست قبل از ورودشان، از خود بپرسید: چرا حیوان خانگی می‌خوام؟ آیا زمان و پول کافی برای مراقبت از او دارم؟ چه حیوانی برای خانواده ما مناسب‌ است؟ آیا اجازه دارم در خانه اجاره‌ای حیوان خانگی داشته باشم؟ در صورت بیماری و سفر، کسی هست که از او مراقبت کند؟ داشتن حیوان‌ خانگی یک تعهد مادام‌العمرست
helenrose110 355 دنبال کننده
pixel