یک مصاحبه شغلی

331
یک پیشنهاد شغلی براتون داریم. شرایط رو هم میگیم. ببینید حاضرید قبولش کنین یا نه؟ قسمت اول به اسم یک مصاحبه شغلی
pixel