دشمن و دشمن شناسی در بازاریابی دیجیتال

855

در بازاریابی دیجیتال، رصد فعالیت های رقبا یکی از الزامات است. رصد فعالیت های دشمن (همان رقیب) در فضای دیجیتال یکی از مهمترین کارهایی است که باید یک بازاریاب دیجیتال همواره مشغول آن باشد. در این ویدئو که بخشی از وبینار مقدمات بازاریابی آنلاین است، درباره موضوع دشمن و دشمن شناسی (همان رقبا!) و اهمیت آن و روش های آن در فضای دیجیتال صحبت می کنیم.

عادل طالبی
عادل طالبی 594 دنبال کننده