درمان های پیشنهادی برای زوج های نابارور

1,769
Preimplantation genetic diagnosis) PGD) یا تشخیص پیش از لانه گزینی یک فن آوری نوین تولید مثلی است که برای شناسایی نقایص ژنتیکی در جنین ایجاد شده از طریق IVF قبل از لانه گزینی انجام می شود در این فن آوری بر روی سلول های رویان آزمایش های ژنتیکی به منظور انتخاب بهترین رویان جهت لانه گزینی و ادامه بارداری انجام می شود.
نی نی بان 1.5 هزار دنبال کننده
pixel