پل غلتان لنگرگاه کودی

1,412

توماس رندال‌پیج، با الهام از ایده‌های مهندسین قرن نوزدهم میلادی، پل غلتانی طراحی‌کرده‌است که در عین اینکه امکان عبور و مرور افراد در دو سمت آبراه را فراهم‌می‌کند، مانع از تررد قایق‌ها در زیر پل نیز نخواهد‌شد.

۱ ماه پیش
# پل