کمک رسانی به سیل زدگان خوزستان

108

آماده سازی و ارسال سری دوم هدایای مرکزخرید پالادیوم برای هموطنان سیلل زده خوزستانی. با آرزوی آرامش برای تمامی هموطنان