زیست شناسی پایه یازدهم-انتشارات گیلنا-کنکور آسان است

2,082
حسین احمدی مدرس 217 دنبال‌ کننده
2,082 بازدید
اشتراک گذاری
زیست شناسی پایه یازدهم ،فصل اول : تنظیم عصبی (از صفحه 1 تا صفحه 18)  یاخته های بافت عصبی  انواع یاخته های عصبی  پتانسیل عمل و آرامش  گره های رانوبه چه نقشی دارند ؟  یاخته های عصبی، پیام عصبی را منتقل می کنند (سیناپس ها)  ساختار دستگاه عصبی – دستگاه عصبی مرکزی  حفاظت از مغز و نخاع  مغز و ساختارهای دیگر آن - اعتیاد  دستگاه عصبی محیطی  دستگاه عصبی جانوران
pixel