اظهارات یک کارآفرین اجتماعی در خصوص قانون کار در کشور

240

شبکه یک- 17 اسفند 97- 23:59| آقای اخوان مقدم طی مناظره با سایر مهمانان برنامه گفت: مردم اگر بلند نشوید اینها همین دروغها را تحویل جامعه می دهند. این نظرسنجی که می بینیم گویای این هست که اینها تریبون هایشان دارد خوب عمل می کند. واقعیت را ببینید دنیا دارد چکار می کند، چین چکار کرده است، ما پنجمین ذخایر کشورهای دنیا را داریم و اینجور وضعمان خراب است، دوبی دهمین رتبه از لحاظ اشتغال را دارد ما 124 ام بودیم شدیم 127 ام و شورای عالی کار و به خصوص قانون بیکاری کشور اجازه نمی دهد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده