فیلمی تکان دهنده از چادرنشین ها و معتادان کارتن خواب مرکز ونکوور

221

اینهمه چادر نشین معتاد در توریستی ترین منطقه درست در مرکز ونکوور! البته به قول غربگرایان این جماعت خوشی زده زیر دلشان و خودشان دوست دارند با این وضعیت استفبار زندگی کنند! هر بار مرکز ونکوور کارم میخوره پس از بازگشت ضعف اعصاب میگیرم و دائم صدای ناله این کارتن خوابهای عموما جوان که میگویند چند شبه چیزی نخوردند در گوشم زمزمه میشود! این فیلم را به کسانی نشان بدهید که پز زندگی در غرب را میدهند! امید دانا

اشوزدنگهه
اشوزدنگهه 327 دنبال کننده
تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2