چرا صلوات را باید بلند فرستاد؟

763

چرا نمیشه به جای نماز خواندن ذکر و تسبیح بگوییم - پاسخ جالب به این سئوالات توسط استاد پناهیان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام