آزمون بالج با دستگاه SMT-A400B شرکت سدید مهد ابتکار(مدل جدید)

26
www.sme.co.ir 4 دنبال‌ کننده
26 بازدید
اشتراک گذاری
دستگاه آزمونهای عمومی تعیین شکل پذیری ورقها یک دستگاه چند منظوره بودن است که که قابلیت انجام تست بالج و تعیین منحنی تنش کرنش با آن، تست ناکازیما و تست مارسینیاک و تعیین منحنی شکل پذیری با آن ها، تست کشش عمیق، تست جامی شدن، تست انبساط سوراخ و سایر تست های تعیین شکل پذیری ورق را دارد. در آزمون بالج کاربر ورق مورد آزمون را در دستگاه قرار می دهد. بعد از گیره بندی، با فرمان کاربر،سیال پر فشار ورق را به داخل حفره ماتریس می کشد. همزمان نمودار تنش – کرنش به کاربر نمایش داده می شود.
www.sme.co.ir 4 دنبال کننده
pixel