ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انقلاب صنعتی چهارم چیست؟

137
137 بازدید
اشتراک گذاری
نمایشگاه هانوفر در سال ۲۰۱۱ در صنعت آلمان برگزار شد که در این نمایشگاه برای اولین بار از یک پروژه علمی جدید، به نام انقلاب صنعتی چهارم، رونمایی شد؛ که خروجی این پروژه در آینده، تولید محصولات هوشمند در کارخانجات هوشمند برای بازار جهانی خواهد بود. انقلاب صنعتی چهارم در حال حاضر به یک شعار جهانی تبدیل شده است که ایده های آن می تواند در توسعه صنعت و سیاست های دیجیتال سازی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گیرد و در اولویت قرار دادن آن منجر به بهبود رقابت کشور خواهد شد. انقلاب صنعتی چهارم دارای تاثیر عظیمی بر سازمان
pixel