صنعت ساختمان 3 : آموزش تا ارتباط با صنعت / کاوه بذرافکن

686

در این اپیزود گفتگوی جذابی با دکتر کاوه بذرافکن رو ببینید و نکاتی چند در باب چالش های آموزش تا لزوم تولید فضای عمومی در راستای تولید سرمایه اجتماعی را متذکر شدند.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده