اردوی مجموعه میثاق حوزه ۱

70
دبستان مصباح
دبستان مصباح 6 دنبال‌ کننده

اردو هفته دوم حوزه ۱ که با حضور ماردان گرامی در مجموعه میثاق برگزار گردید.