خلاصه کتاب :"هنر شروع نسخه 2.0" در چهار دقیقه

1,957

در این ویدیو می توانید تنها در 4 دقیقه با مفاهیم ارزشمند این کتاب آشنا شوید

رشدینو
رشدینو 182 دنبال کننده