گاوماهی بادبزنی: Tomiyamichthys latruncularius

33

گاوماهی بادبزنی (نام علمی: Tomiyamichthys latruncularius)، از گاوماهیان میگویی که در بعضی منابع جزو ماهیان ایران نیز طبقه بندی شده و در بعضی نه. این ماهی دارای باله پشتی بلند مثل بادبان دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Tomiyamichthys-latruncularius.html

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel