هدایت رویشی دندان نیش نهفته | دکتر داودیان

183

هدایت رویشی سه دندان از چهار دندان نیش نهفته یک بیمار ۲۳ ساله پ ن : موقعیت، عمق و ‌زاویه نهفتگی در پیش اگهی هدایت دندان نهفته به داخل قوس دندانی با ارتودنسی تاثیر گذار است. www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com