رونمایی از لوگوموشن فیلم سینمایی «بهشت گمشده»

641

لوگوی فیلم سینمایی «بهشت گمشده» با طراحی محمد روح الامین/ لوگوموشن: حامد پاشایی/ طراحی و اجرا در گروه هنر سینماتوپیا