برنامه ی سخن ساز نواز قسمت 1

73
در این قسمت از اساتید آموزشگاه پرسیدیم موسیقی چیه به نظر شما بهترین تعریف برای موسیقی چی میتونه باشه؟میتونید از طریق پیج سپاهان سینا به این سوال پاسخ دهید . به بهترین جواب جوایز نفیسی اهدا خواهد شد
pixel