بهاش رو پرداخت کن

35
22mabhas 10 دنبال‌ کننده
بهای موفقیت! بله! بهای موفقیت این جزو معدود اجزایی است که همه افراد موفق آن را قبول دارند. یعنی برای موفق شدن آیا حاضریم بهای آن که شامل سختی، تلاش، زمان گذاشتن، ریسک کردن و سرمایه گذاری است را بپردازیم؟
22mabhas 10 دنبال کننده
pixel