داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

درگوشی3: دکتر محمود سریع القلم: تلاش کنیم دقیق باشیم

68

در فایل سوم از مجموعه «درگوشی» که یکی از برنامه های «رادیو مدیریت زمان» است؛ تلاش کردم پیام نوروزی دکتر محمود سریع القلم را با عنوانِ «تلاش کنیم تا دقیق باشیم» برای شما بیان کنم. این پیام بسیار عالی است و ما به چنین نگاه، باور و رفتاری در زندگی و کار خودمان احتیاج داریم. برای شنیدن فایل های بیشتر آموزشی به رادیو مدیریت زمان مراجعه کنید sajadsoleimani.com/radio