قرائت زیبای خلیل سواری - حسینیه امام رضا(ع)

267

جلسه جمعه شب ها با حضور استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله 97/8/25

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel