«كشتنش» اما «به كدامین گناه»؟!

104

روزگارش را با پول نماز قضا می گذراند خانواده شهیدروحانی «حجت الاسلام مصطفی قاسمی» از روزهایی گفتند كه شهیدشان بود و از لحظاتی كه نیست، از اینكه با پول خواندن نماز قضا روزگار می گذراند اما یك سوال در تمام صحبت ها مشترك بود «او را كشتند، اما به كدامین گناه؟

عموفیدل
عموفیدل 253 دنبال کننده