CISSP چیست؟

3,666

آشنایی با مدرک عالی امنیت اطلاعات CISSP، اهمیت آن در دنیای فناوری اطلاعات، چگونگی دریافت آن و همچنین نحوه بررسی صحت اعتبار مدارک اعلامی. راههای ارتباطی: کانال تلگرام roozbeh_learning@ و https://t.me/roozbeh_learning---وبلاگ های http://CISSP.blogfa.com و http://roozbeh-noroozi.blogfa.com آموزش بیشتر آموزش روزبه