لطیفه ای درباره اسم اعظم خداوند

5,429

علامه جعفری :