دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

854

صحبت های دکتر صالحی در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه ای دیجیتال