طراحی UX: الگوی سیاه چیست؟

163
در واقع الگوهای سیاه ویژگی‌هایی از تجربه کاربری (UX) هستند، که شما رو مجبور به کاری می‌کنند که شما دلتون نمیخواد اون را انجام دهید. این الگوها میتوانند شما رو مجبور به خرید یک محصول یا کلیک کردن بر دکمه‌ای یا منصرف کردن شما از انجام کاری کنند. می‌پرسین چگونه؟ ... https://wikiloop.ir/2019/07/14/how-dark-patterns-trick-you-online/
pixel