معرفی شرکت کاوش صنعت طوس

261
شرکت کاوش صنعت توس به عنوان یک شرکت دانش بنیان و دارای رتبه ی رسمی فناوری در حوزه ی ساخت و تامین تجهیزات، قطعات و ارائه ی خدمات فنی مهندسی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور در پارک علم و فناوری خراسان مستقر است. این شرکت دارای رتبه ی سه برای فعالیت های پیمانکاری در حوزه ی نفت و گاز بوده و تاکنون با ارائه ی دو طرح فناورانه، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان برگزیده ی کشوری معرفی شده است.
pixel