مصاحبه اختصاصی برنامه میدون با یکی از مدیران شرکت پایانگار مهرگان

79
مصاحبه اختصاصی برنامه میدون با یکی از مدیران شرکت پایانگار مهرگان ، برنامه میدون یک مسابقه تلویزیونی در زمینه کسب وکارهای نوین می باشد که پنجشنبه و جمعه هر هفته از شبکه سوم سیما پخش می شود.
pixel