ساز قانون و تنبک

1,960

دو نوازی ساز قانون و تنبک در دستگاه چهار مضراب اصفهان با اجرای قانون : شکیبا بیانی تنبک : مژگان حسینی

موسیقی آوا 42 دنبال کننده
pixel