ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

یک داستان کوتاه که نگاهتان را به زندگی تغییر میدهد..

64
ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد مشاورین کسب و کار و تجارت نوین
sharafzad.ir 3 دنبال کننده
pixel