مروری بر مدل OSI

18
در این فیلم بصورت ساده و در قالب انیمیشن لایه های مختلف مدل OSI توضیح داده میشود
pixel