شناسایی مخاطرات به کمک روش هازوپ (HAZOP) -قسمت اول

443
مهدی پروینی 144 دنبال‌ کننده
این آموزش بخشی از 15 ساعت آموزش بسته تکنیک های ارزیابی ریسک تدریس دکتر پروینی است. این بسته در سایتwww.MehdiParvini.com قابل تهیه است.
مهدی پروینی 144 دنبال کننده
pixel