منصور محمدی

393

5 ساله در حال تولید عسل هستم تصمیم گرفتیم علاوه بر تولید به بخش بسته بندی هم وارد بشیم برای ایجاد کارگاه بسته بندی به 200 میلیون تومان سرمایه با دوره بازگشت 18 ماهه هستیم

میدون
میدون 435 دنبال کننده