صلوات عاشقانه، عبادت محبانه { آیت الله بهجت ره }

984
لحظه ی بیداری 35 دنبال‌ کننده
984 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

آقا ببخشید، برای حضور قلب دائمی؛ آدم همیشه خودش را در محضر خدا ببیند؛ در همه کارها؛ چه بکند؟ آیت الله بهجت قدس سره: اسباب محبت خدا را در خودش ایجاد کند، [به طوریکه] خودش را دوست دارد آدم؛ اما کسی که او را ایجاد کرده؛ او را دوست ندارد؟! بالاخره که باید کاری کند که دوستی خدا را در خودش زیاد بکند، بوسیله اذکار و آداب و این ها، کسی این غایت را در نظر داشته باشد؛ بخواهد دوستیش و محبتش زیادتر بشود، من خیال می کنم چیزی آسان تر از صلواتِ زیاد نیست، عاشقانه صلوات بفرستد، متوجه می شود که چطور ...ادامه دارد

pixel