تعزیه خوانی وداع سوزناک حضرت مسلم بافرزندانش.تعزیه ترکی و شبیه خوانی روستای مشکی

6,716
شبیه خوانی و تعزیه ترکی بسیار زیبا در تکیه حسینی روستای مشکین واقع در حومه قره پشتلو زنجان روز عرفه ۹۷.اجرای نقش وداع حضرت مسلم با فرزندانش باهنرنمایی تعزیه خوانان معروف مشکینی و همچنین مجید نظیفی و اسدالله بیگدلی و مداحی سوزناک حاج حسین نقیلو.شبیه خوانی.تعزیه.تعزیه خوانی.عزاداری.زنجان.زنجانی.تعزیه ترکی.عزای امام حسین.حضرت عباس یادواره تعزیه خوان و شاعر پیرغلام اهل بیت مرحوم حاج میرزاعلی نقی لو
pixel