ساخت گزارش با گزارش ساز

28
اگر به گزارش خاصی نیاز داشتید که در منوی گزارشات بهتایم آن را پیدا نکردید، در صورت داشتن مجوز لازم، با استفاده از زیرمنوی فوق‌العاده گزارش ساز قادر به ساخت آن خواهید بود.
بهتایم 3 دنبال کننده
pixel