هنرستان موسیقی

298
هنرستان موسیقی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی در جشن صد سالگی خودمقصد تهرانگردی احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و وزیراسبق فرهنگ وارشاداسلامی قرارگرفت.علاوه برگروه تهرانگردی،عکاسان وخبرنگاران،اساتید وهنرجویان هنرستان موسیقی،مهرشادکاظمی معاون فرهنگی ورسانه ای اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان تهران ،نصرالله آبادیان شهردارمنطقه 11وجمعی ازهنرمندان دیگر میهمانان این مراسم بودند.دراین مراسم احمدمسجدجامعی به نکات قابل تاملی درجهت شناخت بهتر هویت تاریخی این نهادفرهنگی وهنری ولزوم توجه وحفاظت ازآن اشاره کرد.
دارالفنون 102 دنبال کننده
pixel