در اولین نشست معاون امور تعاونی با پارلمان بخش تعاون چه

244

محمد جعفر کبیری معاون امور تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در اتاق تعاون ایران در جمع مسئولان ارشد و فعالان بخش تعاون قرار گرفت.