واقعا نگران کنند است

253

این فیلم ویدیویی درباره ی جزیره ای در شمال اقیانوس آرام، 2000 کیلومتر دور از هر خط ساحلی دیگر است. هیچ کس جز پرندگان در آن زندگی نمی کند. با این وجود... شما آن چه را به چشم خود می بینید باور نیمکنید... واقعا نگران کنندست

کوله پشتی
کوله پشتی 76 دنبال کننده